Poslední dar

Tom Kendall je zpátky ve Spojených státech. Doprovází zraněnou Annu Sinickou, které lékaři museli amputovat nohu. Její život visí na vlásku. I když Anna přežije, nic nebude jako dřív. Toma čeká série mimořádně těžkých rozhodnutí. Splní svůj úkol z Domu slunce? Obstojí ve všech zkouškách? Kdo nebo co mu může pomoct najít způsob, jak jít dál?

Román Poslední dar je závěrečným dílem série Někdy příště – trilogie o úspěchu a tragédii, zoufalství a naději, víře a odpuštění.

Ukázka z knihy:
Když konečně podlehl spánku, zdál se mu pozoruhodně živý sen. Ležel v posteli, když vtom se náhle otevřely dveře. Stály v nich Tammie a Nancy. Držely se za ruce. Obě na sobě měly bílé noční košile. Tváře jim zakrýval stín.
Obě postavy na něho chvíli mlčky zíraly. Tammie mu posunkem naznačila, aby ji uchopil za ruku. Tom se zvedl z postele. Stiskl Tammiinu dlaň. Byla tak příjemně teplá. Tammie kývla hlavou ke dveřím. Zavedla ho před hlavní ložnici. Nancy prstem ukázala na kliku. Tom se dovtípil, že po něm chtějí, aby vešel dovnitř. Vyhověl jim.
Tammie ho pustila. Pomalu přešla ke skříni, které odjakživa říkali „vánoční“, protože v ní uskladňovali vánoční ozdoby a dárky pro Nancy. Otevřela ji.
V ten okamžik se Tom probudil.

Charakteristika

Formát: kniha s lepenou vazbou s tuhými deskami a laminací, formát A5
Počet stran: 198
Vydalo: nakladatelství Nová Forma
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-7453-711-0