Jak pokračuje příprava Rychlosti osudu?

Právě dnes jsem od nakladatelstí Alfa-Omega obdržel finální text pro provedení autorské korektury. To znamená, že se po nějaké době opět pohroužím do čtení důvěrně známého rukopisu, v němž se budu snažit odhalit všechny tiskařské šotky. Jsou to nezbedové, tihle šotci – ať se snažíte kontrolovat text sebepečlivěji, pokaždé tam na vás vykoukne nějaký nový!

Zároveň s finálními přípravami textu pro tisk byly zahájeny práce na obálce knihy. Snad neprozradím moc, když řeknu, že obálka Rychlosti osudu bude osudově rychlá!