13 – Princ a květina II

Princ a květina II

Malý princ má v Edenu zdánlivě vše, po čem by mohl toužit – ne jednu, ale miliony růží, a taky věčný život. Jenže není věčnost bez té jediné růže z jeho planety spíš prokletím než požehnáním? V Edenu, stejně jako v poušti, je i had…
Bible a Malý princ patří mezi nejpřekládanější knihy v dějinách písemnictví (některé zdroje dokonce uvádějí, že Malý princ je hned po bibli druhou nejpřekládanější knihou všech dob). Jedním z nejznámějších biblických příběhů je ten o Adamovi a Evě. Jak v Malém princi, tak v biblickém příběhu o stvoření člověka sehraje podobnou úlohu had – v bibli had ponoukne Evu, aby s Adamem snědli plody ze zakázaného stromu poznání, čímž oba propadnou smrti, Malý princ se zase nechá uštknout od hada, protože věří, že se tak vrátí na svoji planetu. Když jsem se jednou pohroužil do vyprávění o Adamovi a Evě, začal jsem přemýšlet nad tím, co se asi Adamovi mohlo honit hlavou, když mu Eva nabídla ono zakázané ovoce… Bible o jeho myšlenkových pochodech mlčí. Byl Adam tak prostoduchý, že Evu slepě poslouchal ve všem, co mu přikázala? Vždyť Hospodin mu přece jasně řekl, že v den, kdy by pojedl plody ze zapovězeného stromu, by propadl smrti… Co když si ale Adam byl dobře vědom toho, jaké následky bude mít konzumace zakázaného ovoce, jenže si nedokázal představit věčný život v Ráji bez Evy, a tak raději následoval jejího činu, aby mohl být tam, kde bude ona, i když tím pozbyde nesmrtelnosti? Takový výklad by mohl být zajímavým odkazem, nebo spíše protipólem k novozákonnímu příběhu o Ježíši z Nazareta, jehož dobrovolné sebeobětování přineslo světu naději, že láska je silnější než smrt…

Noc probouzí hvězdy
Něžné vzpomínky
Na křehkou květinu
A lačné beránky

Srdce hoří steskem
Strachem o růži
Hadí pokušení
Dřímá pod kůží

Co je ráj bez růže?
Nic než prokletí
Děsivá je věčnost
Bez vůně dojetí

Plod hadího jedu
Zbavuje všech pout
Není jiné cesty
Za vůní vzlétnout

Proč jen si květiny
Odporují
Proč jen princové
Odlétají

Kříž jak hvězda v dálce
Svítí na cestu
Už navždy
Láska víc než zákon
Život víc než smrt
Už navždy
Trny, krev a voda
Smývá hadí jed
Už navždy
Už navždy
Už navždy
Jejich hvězda září