Tomáš Toman

Ohlédnutí za autorským čtením na festivalu Doteky

18. června jsem měl tu čest zúčastnit se autorského čtení na festivalu Doteky v Horním Maršově. Tématem letošního, již 14. ročníku festivalu byly PŘÍBĚHY. V krásném areálu nově zrekonstruované barokní fary se předčítalo jedna báseň! Do Maršova jsem přivezl čerstvě dokončenou trilogii Někdy příště. Jiné místo k veřejné premiéře této série jsem si ani nemohl přát, neboť Horní Maršov je jejím právoplatným rodištěm. A vlastně i mým. Můj rodný list sice praví něco jiného, ale já osobně – navzdory matrice – považuji za svoje rodiště Horní Maršov, neboť jsem tu strávil prvních 25 let svého života. Celé čtvrtstoletí! Letos jsem sice přijížděl do Maršova už jako přespolní, ale stále se tady cítím jako doma.

Autorského čtení se zúčastnilo celkem pět tvůrců spjatých s Maršovem. Program snad ani nemohl být pestřejší. Nechyběla próza, poezie a dokonce ani dramatický přednes a hudební číslo. Navzdory rozdílným žánrům jsme se prakticky všichni shodli, že zdejší Stará hora je mimořádně inspirativním místem. V údolí pod Starou horou stojí dům, kde jsem napsal svoje první literární díla. A právě během toulek po úbočích Staré hory se v mojí hlavě zrodilo mnoho nápadů, které ožívají v sérii Někdy příště.

Děkuji za pozvání Středisku ekologické výchovy SEVER. Moc se mi u vás líbilo! Nezbývá než dodat neoriginální a trapné: Tak zase někdy příště!

Další články
Nahoru